1 Квітня 2023

Відомі вчені, які народилися у Чернівцях

Related

Share

Багатогранність особистості, бажання новизни та експериментів, а також інтелектуальне відображення дійсності притаманне відомим ученим. Чернівці завжди було містом, де народжувалися талановиті люди, які залишили надважливу інтелектуальну та творчу спадщину Україні.Саме у Чернівцях народилися такі відомі вчені, як-от: Раймунд Фрідріх Кайндль, Чарльз Блісс, Аркадій Жуковський, Віктор Синевський та інші. Детальніше на ichernihivets.

Раймунд Фрідріх Кайндль

Раймунд Фрідріх Кайндль

Відомий буковинський історик, етнограф, фольклорист та педагог австрійського походження Раймунд Фрідріх Кайндль народився 31 серпня 1866 року в місті Чернівці. Багатогранна особистість, яка зробила чималий вклад у розвиток історії та етнографії буковинського краю.

Наукові праці видатного вченого присвячені буковинському краю: енциклопедичні відомості про Чернівці, матеріальні та духовні цінності Буковини, традиції та етнокультура буковинців тощо. Серед його праць є книги «Русини на Буковині» (у співавторстві Олександра Манастирського), «Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення», «Наш рідний край Буковина», «Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази». Прочитати електронний варіант цих книг можна на сайті Чтиво.

Історична праця «Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення» (1908 р.) буде цікава науковцям, історикам, педагогам, студентам та людям, які цікавляться історією Чернівців. У книзі можна віднайти інформацію про першу писемну згадку про Чернівці, зміни міста та розвиток життя та культури Чернівців тощо. У передмові він говорить про своє зацікавлення історією рідного міста(з книги):

«Ще в юності у мене була потреба ознайомитися з історією рідного міста, а зацікавленість у цьому пробудилася у батьківському домі; старі домашні речі часів дідуся та бабусі, твори й картини у кімнаті батька, який умів малювати, та прогулянки у його супроводі у межах міста… »

У 2016 році було видано книгу про буковинського етнографа «Раймунд Фрідріх Кайндль. Розвідки з нагоди 150-ліття від дня народження». У книзі науковці розглядають теми: життєвий шлях дослідника населення Карпат та історії Чернівців (О.Масан), дослідження з історії Буковини у творчості Раймунда (О. Добржанський), погляди невизнаного (К. Шарр), історія й народознавство між наукою й політикою (А.Пінвінклер), етнографічні дослідження науковця та історико-бібліографічний огляд (М.Чучко, В.Грябан), археологічні студії (М.Ільків), наукова співпраця Раймунда Фрідріха з музеями Буковини (І.Сандуляк), буковинець загальноєвропейського взірця (Л. Гаєр), документи Державного архіву Чернівецької області про Раймунда Фрідріха Кайндля (Н.Масіян).

Життєвий та науковий шлях цього чернівецького вченого однозначно цікавий. Наукова спадщина Раймунда заохочує до осмислення унікальності цієї особистості та дослідження історії рідного краю.

Чарльз Блісс

Чарльз Блісс

Чарльз Блісс народився 1897 році в Чернівцях, які на той період належали до Австро-Угорщини. Інженер-хімік та семантик, який винайшов особливу мову, яка названа на його честь. Бліссимволіка допомагає в комунікації з людьми, які мають певні особливості (моторні чи мовленнєві порушення тощо). Завдяки винаходу Чарльза дітки з певними особливостями мали можливість розвиватися та комунікувати із суспільством. Успішним використанням цього спілкування є те, що легше запам’ятовувати картинки, а ніж букви.

Бліссимволіка (семантографія) – це штучна мова, яка поєднала в собі семантику та символіку. Кожен знак може означати те чи інше слово, що позначає певний предмет, явище тощо. Наприклад: круг – сонце, пряма лінія на верху – небо, пряма лінія внизу – земля, пряма вертикальна лінія з кругом над нею – квітка тощо. Така мова є універсальною та може бути використаною для всіх країн світу.

У біографічній статті про Чарльза Блісса «Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини» згадують про сильний депресивний стан винахідника та його бажання покінчити життя самогубством. Однак на той момент його було врятовано колишнім роботодавцем Кременецьким, який допоміг йому покращити свій стан та захопитися цікавими винаходами.

Бліссимволіка

Аркадій Жуковський

Аркадій Жуковський

Видатний вчений, історик, енциклопедист та громадський діяч Аркадій Жуковський народився у Чернівцях. 1988 року був нагороджений званням «Почесний громадянин міста Чернівці». Помер 2014 року у Франції, де проживав довгий період, але похований у рідних Чернівцях.

Вагомий внесок вніс у створення «Енциклопедії сучасної України» – це сучасна енциклопедія про Україну. Вчений плідно працював над науковою робою та є автором численної кількості книг та статей. Він є автором таких книг: «Історія Буковини» (1991), Нарис історії України» (1991), «Петро Могила й питання єдності церков» (1997).

Аркадій Жуковський автор підручника «Нарис Історії України», який написано разом із професором Орестом Субтельним. У книзі він висвітлює історичні теми (праісторії і ранньої історії, княжої доби, Україна за литовсько-польської і польсько-козацької доби, державне відродження України та інші теми, які розкривають історичні події України). До підручника вчений створив хронологічну таблицю важливих історичних подій та бібліографію. У вступі до книги Аркадій Жуковський говорить(із підручника):

«Під історією України ми розуміємо історію українського народу на основних землях його поселення, а також історію його предків, від найдавніших часів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території, на якій перебував чи перебуває український народ, інколи разом з іншими племенами чи народами, історія державної влади чи інституцій, що правили визначеною територією»

На сайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки розміщена документальна виставка, яка розкриває постать вченого. Онлайн-виставка на сайті спрямована ознайомити із життям вченого, а саме показати документи за період 1947 – 1997 рр.: фотографії А. Жуковського, статті, листи, звернення, запрошення, звіти тощо. Документальна виставка може бути цікавою для істориків, студентів та людей, які є шанувальниками науки.

Віктор Синевський

Віктор Синевський

Відомий науковець у напрямку хімічної технології Віктор Синевський народився 1865 році у Чернівцях. За освітою був інженером-хіміком та викладав лекції студентам.

Інформацію про його життя та винаходи було опубліковано університетом Львівської політехніки інституту хімії та хімічних технологій у статті «Біографії видатних вчених». Працював лектором Львівської політехніки, а також студіював у Копенгагені (Данії) та Парижі (Франції). З його іменем пов’язане видання підручника «Ферментаційна мікробіологія». Словник української мови подає таке визначення ферментації:

Ферментація – це бродіння органічної речовини за участю ферментів, які потрапляють ззовні або розвиваються під впливом тепла.

Його вважають автором оригінальної теорії про будову крохмалю, якій присвятив у своїх наукових працях дослідження зцукрування крохмалю. Віктор Синевський однозначно належить до вчених, які зробили вагомий внесок у науку.

.,.,.,.